Notifier

0110Kikuchi's Stats

Main Menu

@0110Kikuchi hasn't been updated in a while. Update 0110Kikuchi's stats now.
   Mai . (@0110Kikuchi) Twitter

   Mai . Twitter Stats

@0110Kikuchi - Tracking    Mai . Twitter profile since September 30, 2014

オレオん / 菊池と神宮寺の掛け持ち。加工してます。

  • Worldwide Rank #59,045,355
  • Follower/Following Ratio 5.19
  • Daily New Followers 0
Track Update stats Buy Stats

   Mai .'s story

   Mai ., also known as @0110Kikuchi has a reasonably significant presence on Twitter and is ranked by us in the 40% percentile for account strength. Active on Twitter since July 2014,    Mai . made it to having a respectable 187 Twitter followers and to being ranked 59,045,355 for number of followers among all Twitter users.

Uh-oh... seems like someone has fallen asleep while on duty and is dropping in social relevance. The plot thickens when considering    Mai .'s follower-to-following ratio, which is 5.19.


Tweeting is apparently one of @0110Kikuchi's favorite pastimes, with an average of 0 tweet(s) per day in the past 30 days. That's pretty consistent with a total of 4,431 since @0110Kikuchi joined Twitter.
Surprisingly,    Mai . is featured on 11 Twitter lists, so there's certainly room to grow regarding audience attentiveness. Which makes for a fascinating case of modest audience which is highly attentive.


This account is tracked by us Only September 2014. As of May 24 2017 we track 276124471 Twitter accounts, so feel free to search for other accounts you're interested in and reveal their Twitter story!

#59M Worldwide Rank
0 Tweets per day
Worldwide rank Evolution
Follower Following / Ratio
0.0% Follower
growth
trend
8% Audience
Attentiveness
Score
11 Listed
@0110Kikuchi Twitter Stats Overview
Daily average: 0 followers, 0 tweets, 0 following.

   Mai . Tweets

@0110Kikuchi has posted 0 tweets in the last 11 days, which translates to an average of 0 tweets per day.

   Mai . Twitter Followers

@0110Kikuchi has 187 followers on Twitter.
This account is #59,045,355 in the worldwide rank of the most popular Twitter users.

Predictions

   Mai . Following on Twitter

@0110Kikuchi is following 36 Twitter accounts.
Last month this account followed 18 users.

   Mai . Predictions & Milestones

@0110Kikuchi will hit 182 followers in the next 3 months, and 166 in one year.

Curious about the future of @0110Kikuchi’s follower growth or yours?

Go Premium

You are on    Mai .'s Twitter stats page

We track these Twitter stats since September 30, 2014 . You can see how many followers    Mai . lost or gained and what the prediction is for tomorrow or the next 15 days, together with all kinds of other stats like rank compared to all Twitter users, tweets etc.


Why don't you give it a try and compare    Mai . to yourself ? Or if you are    Mai . get even more feature rich & up-to-date stats with our premium Twitter Stats.


Twitter Counter is the #1 Twitter stats site powered by Twitter. It all started in June 12, 2008 and we grew rather rapidly because of our Twitter Counter badge. The button is a nice small image that shows your visitors how many followers you have on Twitter. Within a year the button was on many many blogs around the world and we displayed more than 100 million buttons in one month. We track follower stats for over 276.124.471 users now.