Notifier

0110Kikuchi's Stats

Main Menu

@0110Kikuchi hasn't been updated in a while. Update 0110Kikuchi's stats now.
   Mai . (@0110Kikuchi) Twitter

   Mai . Twitter Stats

@0110Kikuchi - Tracking    Mai . Twitter profile since September 30, 2014

オレオん / 菊池と神宮寺の掛け持ち。加工してます。

  • Worldwide Rank #31,021,254
  • Follower/Following Ratio 5.46
  • Daily New Followers -1
Track Update stats Buy Stats
@0110Kikuchi Twitter Stats Overview
Daily average: -1 followers, 0 tweets, 0 following.

   Mai . Tweets

@0110Kikuchi has posted 4,464 tweets in the last 8 days, which translates to an average of 558.0 tweets per day.

   Mai . Twitter Followers

@0110Kikuchi has 202 followers on Twitter.
This account is #31,021,254 in the worldwide rank of the most popular Twitter users.

Predictions

   Mai . Following on Twitter

@0110Kikuchi is following 37 Twitter accounts.
Last month this account followed 19 users.

   Mai . Predictions & Milestones

@0110Kikuchi will hit 110 followers in the next 3 months, and -170 in one year.

Curious about the future of @0110Kikuchi’s follower growth or yours?

Go Premium

You are on    Mai .'s Twitter stats page

We track these Twitter stats since September 30, 2014 . You can see how many followers    Mai . lost or gained and what the prediction is for tomorrow or the next 15 days, together with all kinds of other stats like rank compared to all Twitter users, tweets etc.


Why don't you give it a try and compare    Mai . to yourself ? Or if you are    Mai . get even more feature rich & up-to-date stats with our premium Twitter Stats.


Twitter Counter is the #1 Twitter stats site powered by Twitter. It all started in June 12, 2008 and we grew rather rapidly because of our Twitter Counter badge. The button is a nice small image that shows your visitors how many followers you have on Twitter. Within a year the button was on many many blogs around the world and we displayed more than 100 million buttons in one month. We track follower stats for over 180 million users now.

Suggested Users Refresh